Actualment esteu veient Neteja

Neteja

CREACió

Hores de neteja de la llar.

A) equipament

B) MATERIALS / INGREDIENTS

Els aportarà la persona que rep la neteja de la llar.

c) procés

1. Puntualitat: Si qui fa l’activitat arriba amb retard, es començarà a comptar la seva aportació a partir d’aquesta hora. Si qui acull l’activitat no rep a temps a les participants, es comptarà com a hora d’inici la prevista inicialment.

2. Comptar les hores realment fetes: comptar-ne de més o de menys perjudica a la plataforma en general, al no establir-se un valor del cost/hora equitatiu per a tothom.

Condicions

La persona que fa la neteja serà responsable dels desperfectes que pugui fer sobre l’espai de neteja, a no ser que hi hagi envelliment natural o bé que hi hagi una assegurança específica.