POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les dades

L’Associació GlocalShare (en endavant GlocalShare), amb domicili al Centre innoBA, C/ del Perú, 52, 08018 Barcelona, és l’entitat responsable del tractament de les teves dades personals.

Perquè tractem les teves dades

Tractem les teves dades per poder acomplir la nostra missió respecte a generar una comunitat de GlocalShare autoorganitzada a partir del compartir, del treball en equip i de la governança participativa, i que es concreta en les següents línies que afecten a les dades personals:

  • Donar suport organitzatiu i tècnic a l’activitat de la comunitat de GlocalShare.
  • Realitzar accions de comunicació i enviar els butlletins informatius.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar peticions dels usuaris rebudes per mitjà de les formes de contacte disponibles.

 

Com hem obtingut les teves dades i quines poden ser

Obtenim les teves dades quan has emplenat els formularis (en paper o on-line a glocalshare.org) per formar part de la comunitat GlocalShare i/o rebre’n informació, o bé per actualitzar aquesta informació; també en el cas d’enregistrament audiovisual en espais presencials de la plataforma. En qualsevol cas, hi haurà hagut el teu consentiment previ de les corresponents polítiques de privacitat. Les dades que es poden incloure són les següents:

  • Dades identificatives: nom, cognoms, edat, gènere, nacionalitat, DNI/NIF.
  • Dades de contacte: correu electrònic, telèfon, direcció postal, comarca.
  • Dades de transaccions econòmiques: aquelles vinculades a les quotes de soci participant i a les aportacions voluntàries de soci col·laborador.
  • Material audiovisual enregistrat als espais presencials de la plataforma.
  • Altres dades: estudis, experiència, recursos materials (identificació i disponibilitat), necessitats bàsiques.


Caràcter obligatori i facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els usuaris, mitjançant l’entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis de GlocalShare, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Com tractem les teves dades

GlocalShare està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat.

GlocalShare garanteix que han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que s’estableixen a la normativa vigent, per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris, i que els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

GlocalShare no adopta decisions que puguin afectar als usuaris basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

Cessions a tercers

GlocalShare informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers. En el cas excepcional que és volgués realitzar algun tipus de cessió de dades personals, es demanaria prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris.

Conservació de les teves dades personals

Les teves dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total. En alguns casos, també es mantindran les dades durant els terminis de prescripció per acreditar el compliment de les obligacions legals.

Quins són els teus drets

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió de les teves dades i de la limitació o oposició al seu tractament, enviant un correu a info@glocalshare.org

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets, també et pots dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.