centre de documentació

Els documents de referència de GlocalShare.

ACTES

TIPUSÀMBITDATAESTATUS

PROCEDIMENTS

PROCEDIMENTÀMBITVERSIÓ
Procediments generalsGlocalsharingEn procés

INFORMES

INFORMEDESCRIPCIÓVERSIÓ

ESTUDIS

ESTUDIDESCRIPCIÓVERSIÓ

NORMATIVA

DocumentVersió
Estatuts Associació1.0
Reglament internEn procés

COMUNICACIÓ

Close Menu