Actualment esteu veient Acompanyament d’infants

Acompanyament d’infants

CREACió

Hores d’acompanyament dels infants de les participants.

A) equipament

B) MATERIALS / INGREDIENTS

c) procés

1. Definir les necessitats d’acompanyament dels infants de les participants que es puguin planificar:

  • Acompanyament a les trobades de GlocalShare.
  • Acompanyament a altres espais. Ex: recollides escolars i extraescolars, espais per alliberar als pares i mares (per anar per compres, reunions, etc.), escola d’estiu, etc.

2. Fer alguna trobada prèvia entre les participants implicades per generar confiança.

3. Tancar agendes.

Condicions

Les persones que fan els acompanyaments no tenen perquè ser sempre les mateixes que les persones que els reben.

El valor en punts de l’hora d’acompanyament es reparteix entre les participants que reben l’acompanyament.

Les persones que reben l’acompanyament consumeixen els punts encara que els seus fills no assisteixin a un horari compromès a la planificació.