AVÍS LEGAL

Informació general

Aquesta web www.glocalshare.org, així com els seus subdominis, són titularitat de l’ASSOCIACIÓ GLOCALSHARE (en endavant GlocalShare), amb CIF G67183665 i domicili al Centre innoBA, C/ del Perú, 52, 08018 Barcelona.

 

Condicions d’ús

La utilització d’aquesta web està subjecte a les condicions del present document i poden ser ampliades en un document sota el nom de “Condicions”. L’accés a aquesta web i l’ús dels materials continguts atribueixen la condició d’usuari i implica que s’ha llegit i s’accepten, sense cap reserva, aquestes condicions. Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i facilitar activitats i productes propis o de tercers, una part dels quals, requereixen el registre previ. El contingut de la web pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

Links

Els enllaços o links d’aquesta web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals GlocalShare no exerceix cap tipus de control, el representat no respon ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que el representat recomani o aprovi els seus continguts.

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge de GlocalShare, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus d’activitat contrària als valors de GlocalShare i als drets humans en general.

Continguts

GlocalShare no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. GlocalShare no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base d’informació que s’hi facilita.

GlocalShare no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, GlocalShare no respon pels danys i perjudicis que els elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

 

Propietat intel·lectual

Els continguts creats per GlocalShare estan sota la llicència CC BY-NC-SA, és a dir Creative Commons, amb reconeixement, no comercial i per compartir igual.

Pels continguts procedents de tercers la llicència vindrà fixada per aquests. Els continguts de tercers que no tinguin atribució ni llicència definida són de domini públic (CC0 Public Domain).

 

Política de privacitat

Queda definida en el document específic amb el mateix nom.

 

Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre GlocalShare i l’usuari es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, GlocalShare i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Catalunya.