Vols reduir la teva dependència dels diners?
Estàs desmotivat amb feines que no t’interessen?
T’agradaria resoldre necessitats depenent de tu mateix i dels teus veïns?
Tens objectes o capacitats per compartir a canvi de productes i serveis?

GlocalShare ajuda a donar resposta a les nostres necessitats bàsiques
-llar, menjar, roba, salut, educació ...-
des de l’autoorganització eficaç i responsable.

Per crear un sistema socioeconòmic alternatiu
cal crear recursos compartits a gran escala
sobre els que puguem decidir de forma participativa

Cal començar pels grups locals
però amb un visió de transformar també el global,
per això apostem per un "sharing" "glocal"

La xarxa de recursos compartits
Construïm el món que volem a partir del que ja tenim
previous arrow
next arrow
Slider

PER QUÈ GLOCALSHARE?

Al nostre entorn hi ha un enorme potencial de recursos particulars que no fem servir: espais i terrenys infrautilitzats, màquines i vehicles aturats, persones amb coneixements, capacitats i temps desaprofitats. Amb un enfoc social i participatiu, GlocalShare vol facilitar l’autoorganització d’aquests recursos per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i a promoure l’empoderament socioeconòmic.

construïm comunitat

Enfortim els vincles de la comunitat. Decidim participativament.
Promovem l'equitat social

millorem l'ECONomia

Generem prosperitat al territori.
Som menys dependents dels diners, dels mercats i la competitivitat.

CREIXEM personalMENT

Participem en projectes transformadors i n'aprenem.
Preservem la diversitat de tothom.

què és glocalshare ?

GlocalShare és una plataforma col·laborativa digital i presencial on els seus participants comparteixen recursos personals (espais, maquinàries, coneixements, temps, etc.) a fi de realitzar projectes participatius amb els que cobreixen les seves pròpies necessitats bàsiques (alimentació, llar, salut, educació, etc.), de manera que els productes i serveis creats es distribueixen entre els participants de forma proporcional a la valoració ètica dels recursos aportats.

Imatge: Priscilla du Preez on Unsplash

com funciona GLOCALSHARE

Ens organitzem al territori per zones tot practicant el glocalsharing, un procés cíclic de 4 etapes que realitzem de manera col·lectiva.

09

Per mitjà del Formulari de necessitats i recursos es defineixen:

a) Les necessitats: realitzant un procés participatiu a cada zona del territori, s’escull quines necessitats es volen cobrir (totalment o parcialment) des del col·lectiu. Per exemple: llar, salut o alimentació.

b) Els recursos: Cadascú exposa quins recursos personals (actius, capacitats, temps, diners) podria aportar al col·lectiu. Per exemple: una habitació en temporada baixa, un vehicle els caps de setmana, o unes hores fent feines d’instal·lador o d’informàtic. Les aportacions monetàries també es contemplen per a adquirir fora del col·lectiu la part de recursos necessària que no estigui disponible entre les aportacions d’altres tipus dels participants.

14920-NPZFIK

Per mitjà d’una trobada presencial periòdica dels participants de cada zona s’aconsegueix:

a) Concretar els projectes: Es defineix quins projectes (de productes i serveis destinats als propis membres del col·lectiu) es podrien desenvolupar a partir de les necessitats i recursos recollits, i de l’experiència dels projectes en curs o anteriors (si ja és una zona activa).

b) Encaix entre necessitats i recursos: Es decideix quins compromisos adquireix cadascú per assolir les prioritats acordades (la part que sigui possible) i quins productes i serveis (produïts pel propi col·lectiu) cadascú rebrà a canvi de la seva aportació.

c) S’identifiquen els projectes que, per la seva complexitat i abast, es tinguin que desenvolupar amb la participació de diverses zones, repetint-se el procés a nivell més global.

163380-OVP8R4-154

Els acords de la fase anterior quedaran registrats informàticament, de manera que se sabrà quines activitats tindrà assignades cada persona i de quins productes i serveis podrà gaudir en la mesura que hagi acomplert la seva aportació cap al comú.

Quan un participant rebi una aportació realitzada per un altre participant de forma correcta dins de la cadena de valor del projecte, la comptabilitzarà al sistema, de manera que entre tots els membres del col·lectiu es farà un seguiment mutu de l’evolució del projecte.

foodm_05

Cada participant rebrà els productes i serveis produïts pel col·lectiu segons el que es va acordar a l’etapa 2 d’encaix. A mesura que els rebi s’aniran comptabilitzant en el sistema per saldar la reciprocitat amb el col·lectiu.

Play Video

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE GLOCALSHARE

MISSIÓ: “Empoderar la població perquè pugui donar resposta a les seves necessitats bàsiques per mitjà d’alternatives socioeconòmiques autoorganitzades a partir del compartir, del treball en equip i de la governança participativa”

VISIÓ: “Un món amb prosperitat socioeconòmica basada en el valor real i humà de les coses”

VALORS: Aquestes són les nostres regles del joc:

alt text 22

Les persones al centre

La comunitat de persones és la base i principal actiu del projecte.

Col·laboració i compartir

Com a alternativa a la competitivitat.

Organització oberta

Formes organitzatives alternatives als mercats i els estats.

Empoderament social i autogestió

Els participants són prosumidors i prenen les seves pròpies decisions de forma horitzontal.

Economia real

En contraposició a l'economia especulativa i centrada en el diner.

Cohesió, solidaritat i equitat social

També implicant la igualtat i la integritat.

Diversitat i transversalitat

De gènere, cultural, d'edat, etc.

LA COMUNITAT GLOCALSHARE

A l’essència de GlocalShare hi ha el poder fer créixer una comunitat forta, cohesionada i diversa que sigui la que decideixi sobre el seu propi futur.

Participants

Practiquem glocalsharing

  • Constructors Fem realitat el projecte al territori
  • Testers Posem en marxa noves propostes
  • Promotors Gestionem la plataforma

Col·laboradors

Fem créixer la comunitat

  • Dissenyadors Aportem idees per millorar el projecte
  • Ambaixadors Difonem el projecte a noves zones
  • Benefactors Ajudem a sostenir la plataforma

SOBRE LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA

Perquè els projectes socials puguin créixer de forma sostenible, cal acordar uns processos clars i efectius i que aquests puguin estar suportats per una plataforma tecnològica. Apostem per nous models com el de blockchain, ja que és òptim per governances distribuïdes i el registre i seguiment dels acords dels seus participants:

Seguretat

Impossibilitat de hackejar els continguts.

Descentralització i escalabilitat

Al no dependre d'uns pocs servidors centrals.

Transparència

Transaccions traçables i visibles per tothom.

Melbourne, Ausltralia for the Powerful Learning Practice Culminating Event  
Participantd working at activities for my 50+ Web 2.0 Ways to Tell a Story presentation
http://50ways.wikispaces.com/plpconnectu

ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL

L’àmbit actual del projecte és Catalunya. S’estan desenvolupant espais participatius de co-creació del model i proves pilot a nivell local de barri de ciutat o de poble. A mesura que hi hagi vàries zones locals properes se’n podran plantejar de nivell més ampli per tractar temes més complexos i/o que afectin a un territori més ampli. El model és escalable a qualsevol àmbit, per anar teixint una estructura fractal de participació amb decisions preses de forma subsidiària.

sobre l'equip promotor

Perquè hem posat en marxa aquesta proposta.

L’equip promotor (EP) impulsa la plataforma i empodera la comunitat perquè pugui definir progressivament el seu futur.

L’EP es compon de persones amb diversos perfils que combinen l’activisme per la transformació social amb l’experiència empresarial i tecnològica.

L’EP rep la part proporcional en productes i serveis, com els demés participants, excepte una part en diners per cobrir necessitats encara no ofertes per les zones de glocalsharing.

Actualment cerquem persones en els àmbits de la informàtica, la comunicació i de la dinamització de grups. Contacta amb nosaltres si en vols formar part.

Estem en cooperació amb entitats que treballen per l’economia social i solidària i el cooperativisme de plataforma:

. .
Close Menu