0
La xarxa de recursos compartits
Construïm el món que volem a partir del que ja tenim
1

Si tens objectes o habilitats per compartir a canvi del que et fa falta
Si t’agradaria resoldre necessitats depenent només de tu i dels teus veïns
Si vols reduir la teva dependència dels diners i de la competitivitat

2

GlocalShare ajuda a donar resposta a les nostres necessitats bàsiques
-alimentació, habitatge, roba, salut, educació ...-
des de l’autoorganització eficaç i responsable.

3

Per crear un sistema socioeconòmic alternatiu
cal crear recursos compartits a gran escala
sobre els que puguem decidir de forma participativa

4

Cal començar pels grups locals
però amb un visió de transformar també el global,
per això apostem per un "sharing" "glocal"

previous arrow
next arrow


Som una plataforma col·laborativa per resoldre necessitats bàsiques a partir dels recursos aportats pels veïns.

què és glocalshare

GlocalShare és una plataforma col·laborativa digital i presencial on els seus participants comparteixen recursos personals (espais, maquinàries, coneixements, temps, etc.) a fi de realitzar projectes participatius amb els que cobreixen les seves pròpies necessitats bàsiques (alimentació, llar, salut, educació, etc.), de manera que les creacions generades es reparteixen entre els participants de forma proporcional a la valoració ètica dels recursos aportats.

Imatge: Priscilla du Preez on Unsplash

Alimentació

Cistelles, obradors,
recuperació d'aliments, cuina comunitària.

Educació

Intercanvis, formacions,
escoletes, educació a la llar.

Roba

Reacondicionament,
reciclatge.

Llar

Reparacions, fabricació de mobles, estris i fungibles,
habitatge, feines de la llar

Salut

Atenció a persones dependents,
teràpies naturals.

Altres

Infraestructures.
Creatives, culturals, recreatives.

Reprodueix vídeo

PER QUÈ GLOCALSHARE

Al nostre entorn hi ha un enorme potencial de recursos particulars que no fem servir: espais i terrenys infrautilitzats, màquines i vehicles aturats, persones amb coneixements, capacitats i temps desaprofitats.

Amb un enfoc social i participatiu, GlocalShare vol facilitar l’autoorganització d’aquests recursos per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i a promoure l’empoderament socioeconòmic.

construïm comunitat

Generem projectes participatius. Fem planificació col·laborativa.
Promovem l'equitat social.

millorem l'economia

Àmplia cobertura de necessitats.
Som menys dependents dels diners i dels mercats competitius.

SOM SOSTENIBLES

Enfocament glocal.
Ens focalitzem en necessitats bàsiques.

com funciona GLOCALSHARE

Ens organitzem al territori per zones tot practicant el glocalsharing, un procés cíclic de 4 etapes que realitzem de manera col·lectiva.

Per mitjà del Formulari de necessitats i recursos es defineixen:

a) Les necessitats: realitzant un procés participatiu a cada zona del territori, s’escull quines necessitats es volen cobrir (totalment o parcialment) des del col·lectiu. Per exemple: llar, salut o alimentació.

b) Els recursos: Cadascú exposa quins recursos personals (actius, capacitats, temps, diners) podria aportar al col·lectiu. Per exemple: una habitació en temporada baixa, un vehicle els caps de setmana, o unes hores fent feines d’instal·lador o d’informàtic. Les aportacions monetàries també es contemplen per a adquirir fora del col·lectiu la part de recursos necessària que no estigui disponible entre les aportacions d’altres tipus dels participants.

Per mitjà d’una trobada presencial periòdica dels participants de cada zona s’aconsegueix:

a) Concretar els projectes: Es defineix quins projectes (amb creacions destinades als propis membres del col·lectiu) es podrien desenvolupar a partir de les necessitats i recursos recollits, i de l’experiència dels projectes en curs o anteriors (si ja és una zona activa).

b) Encaix entre necessitats i recursos: Es decideix quins compromisos adquireix cadascú per assolir les prioritats acordades i quines creacions produïdes pel propi col·lectiu cadascú rebrà a canvi de la seva aportació.

c) S’identifiquen els projectes que, per la seva complexitat i abast, es tinguin que desenvolupar amb la participació de diverses zones, repetint-se el procés a nivell més global.

Els acords de la fase anterior quedaran registrats informàticament, de manera que se sabrà quines activitats tindrà assignades cada persona i de quines creacions podrà gaudir en la mesura que hagi acomplert la seva aportació cap al comú.

Quan un participant rebi una aportació realitzada per un altre participant de forma correcta dins de la cadena de valor del projecte, la comptabilitzarà al sistema, de manera que entre tots els membres del col·lectiu es farà un seguiment mutu de l’evolució del projecte.

Cada participant rebrà la creació generada pel col·lectiu segons el que es va acordar a l’etapa 2 d’encaix. A mesura que la rebi s’anirà comptabilitzant en el sistema per saldar la reciprocitat amb el col·lectiu.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE GLOCALSHARE

MISSIÓ: “Empoderar la població perquè pugui donar resposta a les seves necessitats bàsiques per mitjà d’alternatives socioeconòmiques autoorganitzades a partir del compartir, del treball en equip i de la governança participativa”

VISIÓ: “Un món amb prosperitat socioeconòmica basada en el valor real i humà de les coses”

VALORS: Aquestes són les nostres regles del joc:

alt text 22

Les persones al centre

La comunitat de persones és la base i principal actiu del projecte.

Col·laboració i compartir

De forma responsable i com a alternativa a la competitivitat.

Organització oberta

Formes organitzatives més enllà dels mercats i els estats.

Sostenibilitat ambiental

Preservació i regeneració de l'entorn.

Empoderament social i autogestió

Els participants s'autoorganitzen i prenen les seves pròpies decisions de forma horitzontal.

Economia real

En contraposició a l'economia especulativa i centrada en el diner.

Cohesió, solidaritat i equitat social

També implicant la igualtat i la integritat.

Diversitat i transversalitat

De gènere, cultural, d'edat, etc.

LA COMUNITAT GLOCALSHARE

En l’essència de GlocalShare hi ha el poder fer créixer una comunitat forta, cohesionada i diversa que sigui la que decideixi sobre el seu propi futur.

Participants

Practiquem glocalsharing

  • Constructors Fem realitat la proposta
  • Testers Posem en marxa nous models
  • Promotors Gestionem la plataforma

Col·laboradors

Fem créixer la comunitat

  • Dissenyadors Aportem tasques per millorar
  • Ambaixadors Difonem el projecte
  • Benefactors Ajudem a sostenir la plataforma

SOBRE LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA

Perquè els projectes socials puguin créixer de forma sostenible, cal acordar uns processos clars i efectius i que aquests puguin estar suportats per una plataforma tecnològica. Apostem per nous models com el de blockchain, ja que és òptim per governances distribuïdes i el registre i seguiment dels acords dels seus participants:

Seguretat

Impossibilitat de manipular els acords.

Descentralització i escalabilitat

Al no dependre d'uns pocs servidors centrals.

Transparència

Transaccions traçables i visibles per tothom.

ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL

La xarxa parteix del nivell local en els pobles o barris de les ciutats. A mesura que hi ha vàries zones locals properes, es poden plantejar nivells més amplis per tractar temes més complexos i/o que afectin a un territori més extens. El model és escalable a qualsevol àmbit, per anar teixint una estructura fractal de participació amb decisions preses de forma subsidiària.

sobre l'equip promotor

Els aspectes clau del factor humà

L’equip promotor impulsa la plataforma i empodera la comunitat perquè pugui definir progressivament el seu futur.

L’equip promotor es compon de persones amb diversos perfils que combinen l’activisme per la transformació social amb l’experiència professional.

L’equip promotor rep la part proporcional de les creacions generades, com els demés participants, en funció de valor de les seves aportacions.

Actualment cerquem persones en els àmbits de la informàtica, la comunicació i de la dinamització de grups. Contacta amb nosaltres si vols formar part de l’equip.

Estem en cooperació amb entitats, col·lectius i moviments que treballen en la construcció d’alternatives al sistema dominant actual.