Actualment esteu veient Reutilització

Reutilització

CREACió

Cessió o traspàs d’objectes i materials domèstics infrautilitzats.

A) equipament

  • Vehicles
  • Espais
  • Maquines
  • Eines
  • Mobles
  • Informàtica

B) MATERIALS / INGREDIENTS

  • Envasos
  • Subproductes (ex: olis usats)

c) procés

1. Els objectes i materials disponibles es visibilitzen pels demés participants.

2. S’inclouen a la planificació les cessions i traspassos que hi troben un encaix.

Condicions

La persona que rebi una cessió d’objecte o material serà la responsable del seu manteniment, a no ser que hi hagi envelliment natural o bé que hi hagi una assegurança específica.